Lead generation program

Staňte se špičkovým Lead generation manažerem

Lead generation manažer

Lead generation program naplňuje veškeré poslání a cíle Leadgen Akademie. Podstatou tohoto unikátního programu je vytrénovat Lead generation manažery, kteří budou následně působit na klíčových pozicích v B2B firmách a významně se podílet na jejich dlouhodobém obchodním rozvoji. 

V dnešní dynamicky se vyvíjející digitální době a stále větší konkurence na trhu se pozice Lead generation manažera stává stále důležitější pro dlouhodobý obchodní úspěch firem. Tato pozice totiž není pouze o získávání nových obchodních příležitostí, ale také o udržitelném dlouhodobém rozvoji firem.

Lead generation manažer musí disponovat nejen hlubokými znalostmi z oblasti marketingu a obchodu, ale musí mít také strategické myšlení, analytické schopnosti, znalost využití digitálních nástrojů a schopnost efektivní spolupráce napříč týmy.

Z popisu tedy jednoznačně vyplývá, že se jedná o multioborovou klíčovou pozici, která umožňuje firmám dlouhodobě dosahovat svých obchodních cílů a zároveň se adaptovat na neustále se měnící situaci na trhu.

placeholder
placeholder

Lead generation manažer je zodpovědný za vytvoření a implementaci strategií, které zvýší počet obchodních příležitostí a platících zákazníků pro firmu. Z tohoto důvodu jsou jeho veškerá KPI primárně businessová. 

Význam Lead generation manažera pro firmu je rozhodně neocenitelný. Správně nastavený Lead generation systém významně přispívá k růstu a stabilitě B2B firem.

Mimo jiné, efektivní generování a správa leadů vede k lepšímu ROI, vyšší efektivitě prodejního týmu, zvýšení tržního podílu a dlouhodobé udržitelnosti firmy na trhu.

Lead generation program