Strategický B2B lead generation: Akcelerace B2B prodeje

Forma: On-line školení

Délka školení:  2 x 2hod

Co je cílem B2B lead generation školení?

Cílem tohoto školení je předat vám komplexní informace z oblasti strategického B2B lead generation, které jsou nezbytné nejen pro pochopení celého B2B lead generation, ale i pro to, abyste si mohli v rámci své firmy tuto strategii sami vytvořit a i následně implementovat.

Proč je nutné se vzdělávat v B2B lead generation ?

Trendy, jako jsou digitalizace, AI, personalizovaný marketing apod. způsobují, že nákupní proces v B2B a zákaznická cesta nebyly nikdy komplikovanější.

Nastupující generace mileniálů a generace „Z“ má jiná očekávání, jakým způsobem bude B2B obchodní proces probíhat a výrazně tak mění nákupní chování B2B firem.

To jsou fakta, na která musí B2B firmy, konkrétně marketing a obchod reagovat a hledat cestu, jak se těmto změnám a trendům přizpůsobit a využít vše ve svůj prospěch. A jedna z nejrychlejších cest, jak získat potřebné informace, je určitě absolvování kvalitního školení.

B2B Lead generation - Alexander Visnyai

Pro koho je školení vhodné?

B2B lead generation - Alexander Visnyai

Toto strategické školení je vhodné především pro B2B profesionály, kteří:

 • jsou v pozici marketingových a obchodních ředitelů a dále pro majitele či jednatele firem.
 • hledají cesty, jak strategicky rozvíjet jejich firmu
 • si uvědomují, že svět B2B se dynamicky mění a chtějí držet krok s přicházejícími trendy

Dále je školení pro ty, co si uvědomují, že správně vytvořený a implementovaný lead generation systém umožní jejich firmě:

 • zvýšit konkurenceschopnost na trhu
 • zvýšit obchodní výsledky
 • zvýšit tržní podíl
 • expandovat na další trhy

Co se na školení naučíte?

V průběhu školení získáte znalosti, které vám umožní si vytvořit vlastní B2B lead generation strategii s podporou AI a jak ji následně realizovat v praxi a úspěšně implementovat do vaší firmy, aby plnila vaše očekávání.

Na téma vytvoření strategie se podíváme jak optikou zavedené metodologie, ale i optikou novou a to je AI. Na konkrétní příkladech a konkrétních promptech vám ukážu, jak AI může usnadnit tvorbu lead generation strategie.

Tím, že většina obchodních modelů B2B firem není zatím plně digitalizována, tak vám vysvětlím, jaká je role marketingu a obchodu nejen při vytváření strategie, ale především při úspěšné realizaci transformaci leadů na aktivní zákazníky.

Celé školení je zakončené možností získat certifikát. Ten ovšem získají pouze ti, kteří úspěšně zvládnou test. 

Není podmínkou test skládat ihned po skončení školení. Do mailu vám přijde odkaz, kde daný test najdete.

Lead generation - Alexander Visnyai

Co říkají účastníci

Obsah B2B lead generation školení

Popis jednotlivých kapitol školení, které vám dají podrobný přehled o tom, co vše se na školení dozvíte a jak bude probíhat.

Certifikát lead generation

1. Trendy a budoucnost B2B prodeje a B2B lead generation

V této kapitole získáte ucelený přehled o tom, jak se vyvíjí B2B obchod a lead generation a jaké inovace budou v blízké době celý tento segment ovlivňovat. Osvětlení těchto faktorů bude nejen podporovat porozumění současnému stavu B2B obchodu, ale také vám umožní se lépe připravit na nadcházející výzvy a příležitosti.

 • jaké jsou aktuální trendy v B2B obchodu
 • jaké faktory ovlivní budoucí vývoj
 • jaká je budoucnost B2B obchodu a lead generation

2. B2B lead generation strategie

Tato kapitola představí problematiku B2B lead generation. Klíčovou částí celé kapitoly bude postup a metodika sestavení strategie. Důležité bude pochopit celý strategický rámec a posloupnost jednotlivých kroků tvorby strategie

 • co to je B2B lead generation strategie?
 • jaký je proces tvorby strategie?

3. Využití AI při tvorbě Lead generation strategie

Umělá inteligence se stává neoddělitelnou součástí moderního marketingu a strategie generování leadů. V průběhu školení budeme postupně odkrývat možnost AI při návrhu strategie. 

 • jak účinně využít AI při návrhu strategie
 • jaké jsou konkrétní prompty pro tvorbu strategie

4. Cílový trh

Správná identifikace a porozumění cílovému trhu je jedním ze základních stavebních kamenů úspěšné B2B lead generation strategie. Proto se v této kapitole budeme věnovat tomu, abyste získali konkrétní návod, jak si správně definovat cílový trh.
 
 • jak si definovat cílový trh
 • co jsou klíčové údaje, které je nutné o trhu znát a jak je segmentovat
 • kde získat data pro správné porozumění trhu a zákazníkům

5. Zákaznická cesta

Zákaznická cesta je nejdůležitější část celé B2B lead generation strategie. Její správné zpracování a vizualizování je klíčové pro celou strategii. Ukážeme si, jak vytvořit zákaznickou cestu, která bude reflektovat potřeby a chování zákazníků v různých fázích cesty. 

 • jak vytvořit mapu zákaznické cesty
 • jak využít jednotlivé insighty pro mapování
 • jak výslednou mapu ukotvit do strategického frameworku, který je základem k vytvoření sales funnelu
Nákupní proces v B2B leadgen akademie
Mapování B2B zákaznické cesty leadgen akademie

6. Lead magnet

Lead magnet a jeho landing page jsou neodmyslitelnou součástí každé lead generation strategie. Vysvětlím vám, jak na základě získaných insightů vytvořit účinný lead magnet a jak pro něj vytvořit potřebnou landing page.

 • jaký typ a formu lead magnetu zvolit
 • jaké insighty použít pro vytvoření lead magnetu
 • jak vytvořit landing page
 • jaké základní SEO úpravy realizovat

7. Strategické schéma

V této kapitole si definujeme přes jaké marketingové kanály bude komunikace probíhat a jak celou strategii ukotvit do strukturovaného lead generation schématu

 • jak vytvořit marketingový mix a jaké kanály jsou pro vás vhodné
 • jak vytvořit strategické schéma
 • jak integrovat marketingové kanály do strategického schématu

8. Realizace lead generation strategie

Úspěšnost celé strategie se hodnotí podle toho, zda na konci dne dokáže přinést očekávané výsledky. Proto se v této části budeme věnovat tomu, jak celou strategii realizovat a úspěšně implementovat do firemního prostředí.

 • jak vytvořit harmonogram realizace
 • jak si definovat potřebný budget
 • jaké metriky měřit
 • jak vyhodnocovat úspěšnost
 • jaké digitální nástroje využívat

9. Propojení s obchodem

Většina B2B obchodních modelů není zatím plně digitalizována. Proto je nutné, aby celá lead generation strategie byla plně v souladu s obchodním týmem.

 • jak vytvořit strategii tak, aby byla přijata obchodním týmem
 • jak transformovat celý lead generation proces do nových zákazníků
Harmonogram činností leadgen akademie

Lektor

Alexander Visnyai

Alexander Visnyai

Alex je expert na B2B leadgen marketing. Je jediný Google Certified Trainer pro segmen B2B & Retail v Česku i Slovensku.

Marketingu se věnuje více než 14 let a spolupracoval s klienty napříč různými obory v ecommerce i B2B. A to jak s klienty ze segmentu SME, tak i velkých firem s obratem přes 1 mld. Kč.

Více info o Alexovi

Reference Alexander Visnyai

Další termíny školení

V případě, že vám nevyhovuje aktuální termín školení, připravili jsme pro vás další termíny tohoto školení. Zde jsou nejbližší termíny:

14.12.2023

Kdy: od 9:00 hod

Délka: 4h

Forma: on-line

25.01.2024

Kdy: od 9:00 hod

Délka: 4h

Forma: on-line

08.02.2024

Kdy: od 9:00 hod

Délka: 4h

Forma: on-line

22.02.2024

Kdy: od 9:00 hod

Délka: 4h

Forma: on-line