Krok za krokem k vítězné B2B Lead generation strategii

Co je cílem strategického B2B lead generation workshopu

Cílem workshopu „Krok za krokem k vítězné B2B Lead generation strategii není jen předat informace. Cílem je praktickou formou naučit jednotlivé účastníky principům design procesu, díky budou schopni vytvořit vlastní B2B lead generation strategie včetně růstových strategií. 

Účastníci strategického workshopu tedy získají unikátní know how, které v první řadě umožní jejich firmám dynamický růst a rozvíjet se a v druhé řadě výrazně zvýší jejich osobní kvalifikaci a hodnotu na trhu.

Výstupem workshopu je, že si jednotliví účastníci odnáší již konkrétní vypracované  B2B Lead generation strategie pro jejich firmy.

Jaký je průběh strategického workshopu?

Workshop je rozdělený do třech základních částí, kdy ta první je teoretická a jako jediná online. Bez jejího absolvování není možné postoupit do dalších částí workshopu, jelikož druhá část je celá praktická a bez teoretického základu by nebylo možné praktické úkoly vypracovat.

1. část workshopu

On-line, 4h

Jedná se o teoretickou část na téma B2B lead generation.

V průběhu této části workshopu si sdělíme všechny důležité informace, které budete potřebovat pro praktickou část workshopu.

Podrobný popis školení najdete na Strategický B2B lead generation: Akcelerace B2B prodeje

2. část workshopu

Osobně, 2 dny x 8h

Praktická část, která je rozdělena do dvou celodenních intenzivních workshopů, které probíhají pouze formou osobní účasti.

Po skončení prvního dne dostávají účastníci k vypracování domácí úkoly, na které pak navazuje druhý workshopový den..

Mezi prvním a druhým dnem workshopu je rozestup 14 dnů.

Podrobný rozpis je zde

3. část workshopu

Osobně, 4h

Třetí část strategického workshopu probíhá formou půl denního mastermind setkání.

Zde si spolu s jednotlivými účastníky sdílíme jejich vlastní zkušenosti z implementace a realizace vypracovaných B2B lead generation strategií u nich ve firmě.

Na závěr workshopu dostanou účastníci certifikát o asbolvování celého strategického workshopu

Jaký je obsah dvoudenní části workshopu?

Druhá část workshopu se skládá ze dvou celodenních praktických workshopů. Zde najdete rozpis harmonogramu. Mezi prvním a druhým workshopovým dnem vypracovávají účastníci workshopu řadu domácích úkolů. Na ty potom svým obsahem navazuje právě druhý workshopový den. 

1. den

 • jaké jsou potřeby firmy?
 • jaké jsou cíle a očekávání?
 • jaká je situace na trhu?
 • jak si stojí vaše firma v porovnání s konkurencí?
 • Definování si cílového trhu
 • Definování jednotlivých decision makerů a popis jejich rolí
 • návrh vhodných lead magnetů

2. den

 • Kontrola a vzájemná zpětná vazba vypracovaných „domácích“ úkolů
 • Vytvoření mapy vlastní zákaznické cesty
 • Definování si jenotlivých touchpointů
 • Usazení mapy zákaznické cesty do strategického frameworku
 • Vytvoření vlastního B2B lead generation schématu
 • Vytvoření vlastního návrhu marketingového mixu včetně mediaplánu

Co vše je v ceně workshopu?

Součástí ceny jsou:

 • on-line školení v hodnotě 5 890 Kč (bez DPH)
 • 2 x oběd u celodenních workshopů
 • coffebreaky
 • materiály 
 • networking s ostatními účastníky workshopu
 • 10% sleva na jakýkoli další workshop z Leadgen akademie

Co je výstupem workshopu?

 Z workshopu si odnášíte vypracovanou B2B lead generation strategii pro vaši firmu. Na tuto strategii pak budou u vás ve firmě navazovat obchodní a marketingové aktivity. Vše s cílem, aby se vaše firma mohla dynamicky rozvíjet a růst jak obratově, tak i v počtu aktivních zákazníků.

Díky absolvování workshopu nejen že pochopíte potřebný design proces, ale co je klíčové, naučíte se s ním pracovat. Principy tohoto design procesu můžete využívat jak pro tvorbu dalších růstových strategií, tak i pro řešení různých situací v rámci marketingu, obchodu a zákaznické péče.

Výrazně se vám zvýší vaše odbornost a i s ohledem na budoucí trendy v B2B bude vaše pozice ve firmách a všeobecně na trhu jednoznačně posilovat. Dovednost B2B lead generation bude v brzké době podmínkou pro pozice jako jsou CMO nebo CSO v případě strategy, ale i CSO v případě sales.

Pro koho je workshop vhodný?

Leadgen akademie

Tento strategický workshop je vhodný především pro B2B profesionály, kteří:

 • jsou v pozici marketingových manažerů a ředitelů 
 • hledají cesty, jak strategicky rozvíjet jejich firmu
 • si uvědomují, že B2B nákup se dynamicky mění a zákaznická cesta nebyla nikdy složitější než je tomu dnes

Dále je workshop ideální pro ty, co si uvědomují, že správně vytvořený a implementovaný lead generation systém umožní jejich firmě:

 • zvýšit konkurenceschopnost na trhu
 • zvýšit obchodní výsledky
 • zvýšit tržní podíl
 • expandovat na další trhy

Lektor

Alexander Visnyai - b2b lead generation

Alexander Visnyai

Alex je expert na B2B leadgen marketing. Je jediný Google Certified Trainer pro segmen B2B & Retail v Česku i Slovensku.

Marketingu se věnuje více než 14 let a spolupracoval s klienty napříč různými obory v ecommerce i B2B. A to jak s klienty ze segmentu SME, tak i velkých firem s obratem přes 1 mld. Kč.

Více info o Alexovi

Reference Alexander Visnyai

Další školení workshopy

Díky Leadgen akademii můžete zvyšovat svoji kvalifikaci i hodnotu na trhu práce. V rámci akademie můžete absolvovat řadu školení a workshopů, které jsou z kategorie lead generation, B2B marketingu, digitalizace nebo B2B sales. Pro kompletní přehled se stačí podívat na podstránku školení a workshopy